Vad är en SEKKI-blankett?

Denna artikel avser Rebilla Reduce

SEKKI är en förkortning av Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (Standard European Consumer Credit Information). SEKKI-blanketten sammanfattar informationen i våra allmänna villkor, där det presenteras på ett lättförståeligt sätt enligt en europeisk och standardiserad mall. Tanken är att det ska vara enkelt att förstå kreditvillkoren.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp