Vilka är kraven för försäkringen?

Denna artikel avser Rebilla Låneskydd

För att teckna ett Låneskydd behöver du uppfylla följande villkor:

  • Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov,
  • Du har fyllt 18 år men inte 64 år,
  • Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, eller
  • Du är, vid tiden för ansökan, egenföretagare sedan minst sex månader och ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa,
  • Du är fullt arbetsför,
  • Du har under de senaste 12 månaderna inte haft någon sjukdom som föranlett att du varit berättigad till sjukpenning, och
  • Du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Klicka här för mer information om försäkringsvillkoren.

 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp