Varför har jag fått ett uppsägningsbrev?

Denna artikel avser Rebilla Reduce

Om du har missat tre månadsbetalningar så skickas ett uppsägningsbrev ut. Har du mottagit ett uppsägningsbrev bör du snarast betala hela din förfallna skuld för att undvika ytterligare dröjsmålsränta och att ärendet går vidare i kravhanteringen till inkasso. Av uppsägningsbrevet framgår lägsta belopp och senaste dag att betala för att undvika inkasso. Betalar du beloppet inom den angivna tiden fortsätter kreditavtalet att gälla.   

Mer information om uppsägning av kredit finns i allmänna villkoren.

Det går dessvärre inte att ändra lägsta beloppet eller den sista dag för betalning som anges i uppsägningsbrevet.

Om du inte betalar enligt uppsägningsbrevet går skulden vidare till inkasso

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp