Vad är insättningsgaranti?

Denna artikel avser Rebilla Sparkonto

Om ett institut som omfattas av garantin går i konkurs träder den statliga insättningsgarantin in. För dig som kontohavare innebär det trygghet då Riksgälden i sådana fall betalar ut ett belopp motsvarande de insatta pengarna till kontohavaren, dock högst 950 000 kronor per institut och person (oavsett antalet konton). Närmare information om insättningsgarantin finns på Riksgäldens webbplats.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp