Varför har jag fått ett uppsägningsbrev?

Denna artikel avser Rebilla-kortet

Om du har missat tre månadsbetalningar så skickas ett uppsägningsbrev ut. Har du mottagit ett uppsägningsbrev bör du snarast betala hela din förfallna skuld för att undvika ytterligare dröjsmålsränta och att ärendet går vidare i kravhanteringen till inkasso. Av uppsägningsbrevet framgår lägsta belopp och senaste dag att betala för att undvika inkasso. Betalar du beloppet inom den angivna tiden fortsätter kreditavtalet att gälla. 

Det går inte att ändra lägsta beloppet eller den sista dag för betalning som anges i uppsägningsbrevet. Om du inte betalar enligt uppsägningsbrevet så går skulden vidare till inkasso

Mer information om uppsägning av kredit finns i allmänna villkoren.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp