Varför har jag fått en påminnelsefaktura?

Denna artikel avser Rebilla-kortet

Du får en påminnelsefaktura om du inte har betalat in minimibeloppet innan fakturans förfallodatum den sista dagen i månaden. Påminnelsefakturan skickas ut ditt din folkbokföringsadress i början på nästkommande månad.

När påminnelsefaktura skickas ut tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr samt en förseningsavgift på 190 kr. Förfallodatumet för påminnelsefakturan är omgående. 

Om du har fått en påminnelsefaktura så spärras ditt kort tillsvidare. Har du fått en påminnelse bör du betala det aviserade beloppet snarast för att undvika ytterligare avgifter.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp