Vad menas med en kontaktlös kortbetalning (NFC)?

Denna artikel avser Rebilla-kortet

Kontaktlös betalning innebär att du som kortinnehavare ska kunna genomföra köp med ditt kort upp till 250 kronor utan att behöva sätta in kortet i kortterminalen eller knappa in din PIN-kod. Det räcker alltså med att hålla ditt kort några centimeter från kortterminalen för att aktivera avläsningen. Samma kortterminal kommer ge en indikation i form av en ljud- och ljussignal när betalningen gått igenom.

Vid kortköp överstigande 250 kronor kommer du behöva sätta in ditt kort i kortterminalens chip-läsare och slå in din PIN-kod.

För att nyttja kontaktlös betalning så behövs det aktiveras först med ett vanligt kortköp.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp