Vad händer med mina pengar och kontot vid dödsfall?

Denna artikel avser Rebilla Sparkonto

Vid ett dödsfall så avslutas ditt sparkonto. Vem som har rätt till pengarna på kontot kan variera bland annat beroende på i vilket land den avlidne var bosatt. Om du är bosatt i Sverige tillfaller pengarna normalt dödsboet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp