Varför blev min skadeanmälan avslagen?

Denna artikel avser Rebilla Låneskydd

Om du inte uppfyllt kraven för försäkringen kommer skadeanmälan avslås. 

För mer information angående prövningen, kontakta vår försäkringspartner TPA Claims:

Telefon: 031-10 58 83
Mejl:  skada@tpaclaims.se
Adress: TPA Claims & Admin AB, Södra Gubberogatan 20, 416 63 Göteborg

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp