När genomförs Autogiro-dragningen?

Denna artikel avser Rebilla Reduce

I samband med din ansökan kopplas ett Autogiro till ditt angivna bankkonto så att månadsbeloppet dras automatiskt från ditt bankkonto den 28:e varje månad.

 

Om Autogiro-dragningen misslyckas den 28:e så kommer nya försök att göras de 3 efterföljande bankdagarna.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp